Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности является составной частью Пользовательского соглашения Сайта и действует в отношении всей информации, в том числе персональных данных Пользователя, получаемых Администрацией Сайта в процессе работы Пользователя с Сайтом, исполнения Пользовательского соглашения и соглашений между Администрацией сайта и Пользователем. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.
Перед использованием Сайта Пользователю необходимо внимательно изучить настоящую Политику конфиденциальности.

Персональные данные 

 1. Предоставление в любой форме (регистрация на Сайте, осуществление заказов, подписка на рекламные рассылки и тд.) своих персональных данных Администрации сайта, Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных Администрацией сайта в соответствии с Федеральным законом “О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ. 
 2. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Пользовательского соглашения и иных соглашений между Администрацией сайта и Пользователем. 
 3. Обработка персональных данных производится исключительно на территории Российской Федерации, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 
 4. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных дается Администрации сайта на срок исполнения обязательств между Пользователем и Администрацией сайта в рамках Пользовательского соглашения или других соглашений между Пользователем и Администрацией сайта.
 5. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователя, Пользователь уведомляет об этом Администрацию Сайта письменно или по электронной почте. После получения данного уведомления Администрация Сайта прекращает обработку персональных данных Пользователя и удаляет. 
 6. Сайт не имеет статуса оператора персональных данных. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности. 

Меры по защите персональных данных 

 1. В своей деятельности Администрация сайта руководствуется Федеральным законом “О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ.
 2. Администрация сайта принимает все разумные меры по защите персональных данных Пользователей и соблюдает права субъектов персональных данных, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
 3. Защита персональных данных Пользователя осуществляется с использованием физических, технических и административных мероприятий, нацеленных на предотвращение риска потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, нарушения конфиденциальности и изменения данных. Меры обеспечения безопасности включают в себя межсетевую защиту и шифрование данных, контроль физического доступа к центрам обработки данных, а также контроль полномочий на доступ к данным.

Изменение политики конфиденциальности

 1. Администрация сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить любые изменения в Политику конфиденциальности без предварительного уведомления Пользователя. Актуальный текст Политики конфиденциальности размещен на данной странице. 

Защита персональных данных европейских граждан


С 25 мая 2018 года на территории Европейского союза начинает действовать Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation; GDPR).
Подробнее о положениях GDPR :
http://www.privacy-regulation.eu/hu/index.htm

A d a t v é d e l m i    S z a b á l y z a t
BEVEZETÉS
 A NÍVÓ & J.F.F. Motor Team Kft. - azaz mi, az NÍVÓ & J.F.F. Motor Team Kft munkavállaló - tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az általad a regisztráció vagy a termék rendelés során megadott adatokat a NÍVÓ & J.F.F. Motor Team Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi ellenőrzése, bizonyítása, illetve - beleegyezés esetén-  hírlevél küldése céljából tárolja.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: NÍVÓ & J.F.F. Motor Team Kft

Cégjegyzékszám: 19-09506138
Székhely: 8227 Felsőörs, Szilas köz 1.
Adószám: 12741113-2-19

A NÍVÓ & J.F.F. Motor Team Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adataitokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Jelen szabályzatban a következő hatályos jogszabályokat vettük figyelembe:
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
A NÍVÓ & J.F.F. Motor Team Kft. vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kérünk titeket, hogy fogadjátok el a szabályzat rendelkezéseit. Ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot bármikor megváltoztassuk, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan azonnal közzétesszük.

A weblap látogatóinak adatai (amikor csak nézelődtök):
A NÍVÓ & J.F.F. Motor Team Kft által üzemeltetett weboldalak látogatásakor rendszerünk sem IP címeteket, sem más személyes adatototokat nem rögzíti. Weboldalaink html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adataitokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezeli. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a weboldalainkról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalainkon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a saját számítógépetekről törölni tudjátok, illetve a böngészőben eleve megtilthatjátok alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.
További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy

Adatfeldolgozók:
Adataitokat harmadik fél részére nem adjuk ki, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat (ld.alább), aki a NÍVÓ & J.F.F. Motor Team Kft -től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, illetve harmadik fél részére továbbadni. 

Tájékoztatás az online fogyasztói vitarendezésről:
Az EU Bizottsága
online vitarendezési platformot hozott létre („OVR-platform"). A platform kapcsolattartó pontként szolgál szerződéses kötelezettségekkel, internetes értékesítéssel és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezéséhez. Fogyasztók számára az OVR-platform a következő hivatkozás alatt érhető el:http://ec.europa.eu/consumers/odr

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet
Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Tárhelyszolgáltatónkhoz az adataitok csak és kizárólag kódolva juttatjuk el, így nem kell aggódnotok, hogy személyes adataitok nyilvánosságra kerülnek.
Weboldalunk üzemeltetője:                                                           Tárhelyszolgáltatónk:       
 uKit Group

https://ukit.com                                                               

Ha úgy érzitek, hogy adataitok valahol nem megfelelően lettek felhasználva, akkor bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhattok. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
Weboldal: naih.hu